Өлзийт Агропарк

 

Нийслэлийн БОНХГ-тай хамтран Богд уулаа ногооруулах, Түргэний голын урсацыг нэмэгдүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлж Эколайн компаний хамт олон сайн дураар Өлзийт хороололд очиж НБОНХГ-ын байгуулсан, хашаалсан талбайд 2012 оноос эхлэн мод тарьж байна.

 

 

 

 

 

 

Facebook

Манай хаяг

a2 hosting reviews

Цаг агаар