Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

 

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

Манай компани нь байгаль орчны төлөв байдлын судалгааг төслийн эхний шатанд буюу төслийн үндэслэлийг боловсруулах техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх, зураг төсөл боловсруулах тухайлбал, ордын хайгуул, уул уурхай, үйлдвэр, зам, гүүр, дэд бүтцийн барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах үе шатанд төсөл хэрэгжих орчны суурь мэдээллийг тухайн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн, судлаачид, мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор, шинжлэх ухааны судалгааны аргазүйг ашиглан хийнэ. 

 

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний үе шат

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний үйл ажиллагаа нь дараах үе шатуудыг дамжин хийгдэнэ. Үүнд

  • Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний гол зорилт, шаардлага, үнэлгээний цар хүрээг тодорхойлох
  • Өмнөх судалгааны мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, байгаль орчны төлөв байдлыг тодорхойлоход шаардлагатай нэмэлт судалгаа хийх
  • Судалгааны мэдээллийг эмхэтгэн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан боловсруулах зэрэг болно.

Бид сүүлийн жилүүдэд:

 

“Ростов” ХХК –ийн Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэр  дэх Зүүн чиглэлийн авто замаас Мэргэн Тоньюкукийн гэрэлт хөшөө, дурсгалт газар хүртэлх 11 км “Хатуу хучилттай зам”  төслийн Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан.

 

pdf view2

Сүхбаатар сумын Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших “Монгол Ураниум Ресурс” ХХК-ийн цацраг идэвхит ашигт малтмалын хайгуулын талбайн Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын тайлан.

 

pdf view2

Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сум Байгаль орчны суурь судалгааны тайлан.

 

pdf view2

"Централ Эйшиан Цемент" ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Цементийн үйлдвэр" төслийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт

 

pdf view2

 

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн нутагт хэрэгжиж буй Оффис, үйлчилгээний барилга барих төслийн Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

 

pdf view2

 

Та манай компаний гаргасан тайлан, үнэлгээ, төслийг үзэх болон хийлгэхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.

 

Facebook

Манай хаяг

a2 hosting reviews

Цаг агаар