Танилцуулга

ecologo2“Эколайн” ХХК нь  2007 онд байгуулагдсан. Манай  компани  байгаль орчин,  нийгмийн  чиглэлээр  өргөн хүрээтэй ажилладаг. Манай мэргэжилтнүүд  ОХУ, Канад, Япон,  БНСУ, БНХАУ, Энэтхэг, Герман,  Австри улсад суралцаж төгссөн, эдгээр улсын пүүс компани, судалгааны хүрээлэн, эрдэмтэдтэй хамтран ажилладаг нь уул уурхай, хөдөө аж ахуй, нийгмийн төслүүдэд эдгээр орны туршлагыг ашиглах боломж олгодог.

 

 

  Ecoline EIA gerchA           Ecoline EIA gerchB         Ecoline EIA gerchC           Ecoline EIA gerchD

 

 

 

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Гадаад худалдаа
 • Байгаль орчны байдлын төлөв байдлын үнэлгээ
 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
 • Байгаль орчны мэдээлэл, зөвлөгөө
 • Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
 • Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
 • Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ
 • Гадаргуугийн зураг төсөл - ландшафт дизайн
 • Газар зохион байгуулалт, газрын хянан баталгаа
 • Цэцэрлэгжүүлэлт, ойжуулалт
 • Мод суулгацын үржүүлэг, худалдаа
 • Жимс, жимсгэний цэцэрлэг байгуулах, суулгац борлуулах, зөвлөгөө өгөх
 • ЭМ технологи ашигласан бордоо, тэжээлийн үйлдвэрлэл, худалдаа

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД

 • Шинжлэх Ухааны Академи
 •  Биологийн хүрээлэн
 •  Газарзүйн хүрээлэн
 •  Геоэкологийн хүрээлэн
 •  МУИС-ийн Цөмийн лаборатори
 • ХААИС-ийн  Агробиологи, Экологи Технологи, Хөгжлийн сургууль
 • Улсын  Мэргэжлийн  Хяналтын газар
 •  Нийслэлийн Ариун цэврийн хяналтын алба 

 

 

 

 

 

Facebook

Манай хаяг

a2 hosting reviews

Цаг агаар